פרויקט רמזור

" רמזור למורה למתמטיקה " הוא פרויקט שיצא לדרך בשנת תשע"א שמטרתו לאפשר לכלל ציבור המורים למתמטיקה ליהנות ממאגר מצטבר של מערכי שיעור במתמטיקה, בבחינת:
"עצור לקריאה ועיון, היכון להפעלה, צא לדרך בכיתתך".

אתר זה הינו אתר זמני של פרויקט "רמזור". המערכים שהועלו לאתר זה הם מהדורת ניסיון ראשונה של הפרויקט, שיעסוק בשיפור שיתופי של מערכי שיעור על גבי פלטפורמה הנמצאת כעת בתהליכי הכנה.
הערות בנוגע למערך כלשהו המופיע באתר זה ניתן לשלוח ל project.ramzor@gmail.com תוך ציון פרטי המערך וההצעות לתיקונים בו.

צוות הפרויקט מזמין מורים למתמטיקה בעל יסודי לתרום ולהיתרם ע"י הגשת מערכי שיעור לפי ההנחיות המופיעות כאן. מערכים שיוגשו לפי ההנחיות ייכנסו לאתר זה ויעמדו לרשות קהיליית המורים למתמטיקה עם קבלת אישור ממגישיהם.


מספר 1
נושא הגדרת הנגזרת - שיעור 2
כיתה י - 5 יחל - 806
מחבר/ת אלכס גנלין
קבצים מערך השיעור

מספר 2
נושא הקשר בין הגרפים של הפונקציה לבין הגרפים של נגזרותיה
כיתה י - 5 יחל - 806
מחבר/ת יוכי פלד
קבצים מערך השיעור

מספר 3
נושא סדרה הנדסית
כיתה יא - 5 יחל - 806
מחבר/ת חנה עמרם
קבצים מערך השיעור

מספר 4
נושא מספרים מרוכבים (2/4) – פעולות חיבור, חיסור וכפל
כיתה יב - 5 יחל - 807
מחבר/ת סבטלנה ברובקו
קבצים מערך השיעור

מספר 5
נושא חישוב השטחים הכלואים בין מעגלי יחידה משיקים.
כיתה יא - 5 יחל - 806
מחבר/ת עידית שגב
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר

מספר 6
נושא אינדוקציה - דגשים חשובים
כיתה יב - 5 יחל - 807
מחבר/ת ארז משאלי
קבצים מערך השיעור

מספר 7
נושא אינדוקציה – שיעור פתיחה
כיתה יא - 5 יחל - 806
מחבר/ת ארז משאלי
קבצים מערך השיעור

מספר 8
נושא אינדוקציה
כיתה יא - 5 יחל - 806
מחבר/ת הילה גלז
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר

מספר 9
נושא חישוב אינטגרל בעזרת הצבה
כיתה יא - 5 יחל - 806
מחבר/ת שולה וייסמן
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר

מספר 10
נושא אינטגרלים - חישובי שטחים, שילוב פונקציות רציונאליות
כיתה יב - 5 יחל - 807
מחבר/ת עדינה עפרת, תמרה עגן
קבצים מערך השיעור

מספר 11
נושא הקדמה לאינטגרל מסוים- חלק ב
כיתה י - 5 יחל - 806, יא - 4 יחל - 804, יא - 5 יחל - 806
מחבר/ת אמאני מוסלח
קבצים מערך השיעור

מספר 12
נושא חישובי שטחים בעזרת אינטגרלים
כיתה יא - 5 יחל - 806
מחבר/ת קנאר ברכאת
קבצים מערך השיעור

מספר 13
נושא אינטגרציה בחלקים
כיתה יב - 5 יחל - 807
מחבר/ת תמרה אבישר
קבצים מערך השיעור

מספר 14
נושא אינטגרלים - חישוב שטחים מורכבים
כיתה יא - 5 יחל - 806
מחבר/ת חנה עמרם
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר

מספר 15
נושא אי שויונות - מערכות
כיתה י - 5 יחל - 806
מחבר/ת לייה קאופמן
קבצים מערך השיעור

מספר 16
נושא אי-שוויונות ממעלה ראשונה
כיתה י - 5 יחל - 806
מחבר/ת לייה קאופמן
קבצים מערך השיעור

מספר 17
נושא אי-שוויונות רציונליים
כיתה י - 5 יחל - 806
מחבר/ת לייה קאופמן
קבצים מערך השיעור

מספר 18
נושא אי-שויונות ממעלה שלישית ויותר
כיתה י - 5 יחל - 806
מחבר/ת לייה קאופמן
קבצים מערך השיעור

מספר 19
נושא סכום n איברים אחרונים בסדרה חשבונית
כיתה יא - 5 יחל - 806
מחבר/ת דליה אדר
קבצים מערך השיעור

מספר 20
נושא חילוק במנה וחילוק במכפלה
כיתה ז - הקבצה ב
מחבר/ת אייל פלד
קבצים מערך השיעור

מספר 21
נושא בעיות תנועה
כיתה י - 4 יחל - 804
מחבר/ת סבטלנה ברובקו
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר

מספר 22
נושא פונקציה קווית, סיכום נושא (1)
כיתה ח - הקבצה א, ח - הקבצה ב
מחבר/ת מירטה לוין
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר

מספר 23
נושא פונקציה קווית, סיכום נושא (2)
כיתה ח - הקבצה א, ח - הקבצה ב
מחבר/ת מירטה לוין
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר

מספר 24
נושא מערכת צירים קרטזית – חלק א
כיתה ז - הטרוגני
מחבר/ת חן און
קבצים מערך השיעור

מספר 25
נושא הגדרת האליפסה ככיווץ של מעגל
כיתה יב - 5 יחל - 807
מחבר/ת רון ניב
קבצים מערך השיעור

מספר 26
נושא מבוא לאנליזה - תכונות הפונקציה (שיעור 1 מרצף של שניים)
כיתה י - 5 יחל - 806
מחבר/ת פיאנה בלזר
קבצים מערך השיעור

מספר 27
נושא מבוא לאנליזה- פונקציה זוגית ואי-זוגית (2/2)
כיתה י - 5 יחל - 806
מחבר/ת פיאנה בלזר
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר

מספר 28
נושא קעירות ונקודת פיתול
כיתה יא - 5 יחל - 806
מחבר/ת פיאנה בלזר
קבצים מערך השיעור

מספר 29
נושא שיוויון פונקציות
כיתה יא - 5 יחל - 806
מחבר/ת פיאנה בלזר
קבצים מערך השיעור

מספר 30
נושא פתרון בעיות ערך קיצון בדרכים שונות (שיעור חזרה)
כיתה י - 5 יחל - 806
מחבר/ת אלכס גנלין
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר

מספר 31
נושא אסימפטוטות אופקיות של פונקציות רציונליות
כיתה יא - 5 יחל - 806, י - 4 יחל - 804
מחבר/ת עדה לוי
קבצים מערך השיעור

מספר 32
נושא היקף הצורה החסומה בין מעגלי יחידה משיקים (בעיית חקר)
כיתה יא - 5 יחל - 806, י - 5 יחל - 806
מחבר/ת עידית שגב
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר

מספר 33
נושא בעיות גידול ודעיכה - שיעור פתיחה
כיתה יב - 5 יחל - 807
מחבר/ת רותם רחמים ערקי
קבצים מערך השיעור

מספר 34
נושא בעיות הספק - שיעור ראשון
כיתה יא - 5 יחל - 806, י - 4 יחל - 804
מחבר/ת דליה בר און
קבצים מערך השיעור

מספר 35
נושא בעיית ערך קיצון גיאומטרית בדרכים שונות
כיתה יא - 5 יחל - 806, י - 5 יחל - 806
מחבר/ת אלכס גנלין
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר

מספר 36
נושא בעיית ערך קיצון שמובילה לחקירת פונקציית שורש
כיתה יא - 5 יחל - 806
מחבר/ת פיאנה בלזר, רוזליה סורוקה
קבצים מערך השיעור

מספר 37
נושא פתרון בעיות ערך קיצון בכלים של חדו"א וגיאומטריה אוקלידית
כיתה י - 5 יחל - 806
מחבר/ת אלכס גנלין
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר

מספר 38
נושא סכום זוויות במשולש
כיתה ז - הקבצה א, ז - הקבצה ב
מחבר/ת אורית בן אבי
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר

מספר 39
נושא גיאומטריה: ריבוע
כיתה ט - הקבצה ב, ט - הקבצה ג
מחבר/ת אייל פלד
קבצים מערך השיעור

מספר 40
נושא דמיון משולשים
כיתה ח - הקבצה א
מחבר/ת אייל פלד
קבצים מערך השיעור

מספר 41
נושא טרפז וטרפז ישר-זווית
כיתה ט - הקבצה ב, ט - הקבצה א
מחבר/ת אייל פלד
קבצים מערך השיעור

מספר 42
נושא מרכז המעגל החוסם של כל משולש
כיתה יא - 5 יחל - 806
מחבר/ת פיאנה בלזר, אלכס גנלין
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר
קובץ עזר

מספר 43
נושא משולש ישר-זווית שזוויותיו 90, 60, 30, הוכחת טענה בדרכים שונות.
כיתה ט - הקבצה ב, ט - הקבצה א
מחבר/ת אורנה אימבר
קבצים מערך השיעור

מספר 44
נושא משיק למעגל
כיתה יא - 5 יחל - 806
מחבר/ת מנאר שחאדה , קנאר ברכאת
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר

מספר 45
נושא משפט פיתגורס
כיתה ח - הקבצה א, ח - הקבצה ב, ח - הקבצה ג
מחבר/ת הדר כהן
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר
קובץ עזר

מספר 46
נושא שני מיתרים נחתכים במעגל
כיתה יא - 4 יחל - 804, יא - 5 יחל - 806
מחבר/ת אמאני מוסלח
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר

מספר 47
נושא תכונות המעגל - חלק 1
כיתה יא - 5 יחל - 806
מחבר/ת קנאר ברכאת
קבצים מערך השיעור

מספר 48
נושא דמיון - מוטיבציה להגדרה וההגדרה
כיתה י - 5 יחל - 806
מחבר/ת אורלי גוטליב, ציפורה רזניק
קבצים מערך השיעור

מספר 49
נושא המעגל – הגדרה, שטח, היקף והמספר π
כיתה ט - הקבצה א, י - 3 יחל - 801
מחבר/ת מוטי מימון
קבצים מערך השיעור

מספר 50
נושא היקף מצולע
כיתה ז - הקבצה א, ז - הקבצה ב
מחבר/ת ארז אברהם גור
קבצים מערך השיעור

מספר 51
נושא המלבן
כיתה ז - הקבצה ב
מחבר/ת ארז אברהם גור
קבצים מערך השיעור

מספר 52
נושא המרובע
כיתה ז - הקבצה ב
מחבר/ת ארז אברהם גור
קבצים מערך השיעור

מספר 53
נושא מרובעים - סיכום נושא
כיתה ט - הקבצה א, י - 5 יחל - 806
מחבר/ת אניסה קיס
קבצים מערך השיעור

מספר 54
נושא קטע אמצעים במשולש
כיתה ח - הקבצה א
מחבר/ת שולה וייסמן
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר

מספר 55
נושא נקודת מפגש אנכים אמצעיים במשולש
כיתה ז - הקבצה ב, ז - הקבצה א, ח - הקבצה ב, ח - הקבצה א
מחבר/ת לאה סגל
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר

מספר 56
נושא נקודת מפגש חוצי הזוית במשולש
כיתה ז - הקבצה א, ח - הקבצה א, ט - הקבצה א
מחבר/ת לאה סגל
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר

מספר 57
נושא ירושת קרקע
כיתה י - 5 יחל - 806, ט - הקבצה א
מחבר/ת לאה סגל
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר

מספר 58
נושא שטח של טרפז
כיתה ט - הקבצה א
מחבר/ת נלי קלר
קבצים מערך השיעור

מספר 59
נושא שטחים שקולים
כיתה ח - הקבצה א, ט - הקבצה א
מחבר/ת עדינה עפרת
קבצים מערך השיעור

מספר 60
נושא משפטי דמיון, תאלס וגיאומטריה אנליטית
כיתה י - 5 יחל - 806
מחבר/ת אלכס גנלין
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר

מספר 61
נושא גיאומטריה אנליטית - מרחק בין שתי נקודות
כיתה י - 5 יחל - 806
מחבר/ת מנאר שחאדה , קנאר ברכאת
קבצים מערך השיעור

מספר 62
נושא גיאומטריה אנליטית – הנוסחה לחישוב מרחק בין ישר לנקודה
כיתה י - 5 יחל - 806
מחבר/ת פיאנה בלזר
קבצים מערך השיעור

מספר 63
נושא גיאומטריה אנליטית – ישרים מקבילים לצירים
כיתה י - 3 יחל - 801
מחבר/ת ליאורה נוטוב
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר

מספר 64
נושא גיאומטריה אנליטית – נוסחת אמצע קטע
כיתה י - 5 יחל - 806
מחבר/ת לייה קאופמן
קבצים מערך השיעור

מספר 65
נושא האליפסה ככיווץ מעגל
כיתה יב - 5 יחל - 807
מחבר/ת קנאר ברכאת
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר

מספר 66
נושא המעגל הקנוני
כיתה י - 5 יחל - 806, יב - 5 יחל - 807
מחבר/ת לייה קאופמן
קבצים מערך השיעור

מספר 67
נושא חלוקת קטע ביחס נתון
כיתה יב - 5 יחל - 807
מחבר/ת נגה ריבלין
קבצים מערך השיעור

מספר 68
נושא מקום גיאומטרי - מעגל
כיתה יב - 5 יחל - 807
מחבר/ת רוזיטה מילקין
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר

מספר 69
נושא מקום גיאומטרי - שיעור פתיחה
כיתה יב - 5 יחל - 807
מחבר/ת חגית וייס
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר
קובץ עזר
קובץ עזר
קובץ עזר
קובץ עזר

מספר 70
נושא מקום גיאומטרי בשילוב אליפסה
כיתה יב - 5 יחל - 807
מחבר/ת שולה וייסמן
קבצים מערך השיעור

מספר 71
נושא מקומות גיאומטריים (פתרון בעיות מורכבות) - שיעור סיכום
כיתה יב - 5 יחל - 807
מחבר/ת רותם רחמים ערקי
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר

מספר 72
נושא מרחק בין נקודה לישר ובין שני ישרים מקבילים
כיתה יב - 5 יחל - 807
מחבר/ת נגה ריבלין
קבצים מערך השיעור

מספר 73
נושא משוואת מעגל- פתיחת נושא
כיתה יב - 5 יחל - 807
מחבר/ת נגה ריבלין
קבצים מערך השיעור

מספר 74
נושא פתרון בעיות משולבות צורות שונות כולל מקום גיאומטרי
כיתה יב - 5 יחל - 807
מחבר/ת עדינה עפרת, תמרה עגן
קבצים מערך השיעור

מספר 75
נושא קביעת מצב הדדי בין ישרים באמצעות הפרמטרים
כיתה יב - 5 יחל - 807
מחבר/ת רויטל איזיק
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר
קובץ עזר
קובץ עזר
קובץ עזר
קובץ עזר
קובץ עזר
קובץ עזר

מספר 76
נושא הפרבולה כמקום גיאומטרי
כיתה יב - 5 יחל - 807
מחבר/ת יעקב ברארו
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר
קובץ עזר

מספר 77
נושא האליפסה כמקום גיאומטרי
כיתה יב - 5 יחל - 807
מחבר/ת קנאר ברכאת
קבצים מערך השיעור

מספר 78
נושא אליפסה ללא אלגברה (כמעט) - בזיקה לנושא השנתי (תשע''ד)- "האחר הוא אני"
כיתה י - 3 יחל - 801, י - 3 יחל - 802, י - 5 יחל - 806, יא - 3 יחל - 801, יא - 3 יחל - 802, יא - 3 יחל - 803, י - 4 יחל - 804
מחבר/ת נגה ריבלין
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר
קובץ עזר

מספר 79
נושא משפט תאלס (שיעור ראשון)
כיתה י - 5 יחל - 806
מחבר/ת אלכס גנלין
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר

מספר 80
נושא משפט תאלס (שיעור שני)
כיתה י - 5 יחל - 806
מחבר/ת אלכס גנלין
קבצים מערך השיעור

מספר 81
נושא תכונות המעגל - חלק 2 (מרצף של שניים)
כיתה יא - 5 יחל - 806
מחבר/ת קנאר ברכאת
קבצים מערך השיעור

מספר 82
נושא פתרון שאלה בדרכים שונות - גיאומטריה אנליטית, גיאומטריה אוקלידית וטריגונומטריה.
כיתה י - 5 יחל - 806, יא - 5 יחל - 806
מחבר/ת אלכס גנלין
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר

מספר 83
נושא המעגל- הגדרות בסיסיות
כיתה יא - 5 יחל - 806, יא - 4 יחל - 804
מחבר/ת אמאני מוסלח, מוהנא סייף
קבצים מערך השיעור

מספר 84
נושא דמיון משולשים - מבוא
כיתה ח - הקבצה א, ח - הקבצה ב
מחבר/ת ארז משאלי
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר

מספר 85
נושא מעגל אפולוניוס
כיתה יב - 5 יחל - 807
מחבר/ת רחל מוגילבסקי
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר

מספר 86
נושא מקום גיאומטרי - אמצעי המיתרים במעגל
כיתה יב - 5 יחל - 807
מחבר/ת חוה כהן
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר
קובץ עזר
קובץ עזר

מספר 87
נושא הנדסת המרחב- שימוש במושגי יסוד בגופים תלת ממדיים פשוטים
כיתה יב - 4 יחל - 805, יב - 5 יחל - 807
מחבר/ת סבטלנה ברובקו
קבצים מערך השיעור

מספר 88
נושא הנדסת המרחב: פירמידה
כיתה י - 4 יחל - 804
מחבר/ת סבטלנה ברובקו
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר

מספר 89
נושא פירמידה ישרה
כיתה יא - 3 יחל - 801
מחבר/ת אסף צברי
קבצים מערך השיעור

מספר 90
נושא זווית בין ישר ומישור
כיתה יא - 5 יחל - 806, יב - 5 יחל - 807
מחבר/ת ערן אשל
קבצים מערך השיעור

מספר 91
נושא טריגונומטריה במרחב - פירמידות
כיתה יא - 3 יחל - 801
מחבר/ת בת-אל מנצור
קבצים מערך השיעור

מספר 92
נושא הסתברות - שיעור פתיחה
כיתה ח - הקבצה א, ח - הקבצה ב, ח - הקבצה ג
מחבר/ת קרן גרינוולד
קבצים מערך השיעור

מספר 93
נושא הסתברות - שיעור פתיחה
כיתה ח - הטרוגני
מחבר/ת תמרה עגן
קבצים מערך השיעור

מספר 94
נושא הסתברות - שיעור פתיחה
כיתה י - 3 יחל - 801
מחבר/ת מוטי מימון
קבצים מערך השיעור

מספר 95
נושא הסתברות מותנית
כיתה יא - 5 יחל - 806
מחבר/ת רחל שינמן
קבצים מערך השיעור

מספר 96
נושא הסתברות, בעיות דגימה עם החזרה
כיתה י - 3 יחל - 801
מחבר/ת דני סטמרי
קבצים מערך השיעור

מספר 97
נושא הסתברות- פתיחת נושא
כיתה יא - 5 יחל - 806, י - 4 יחל - 804
מחבר/ת אורית בן אבי
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר

מספר 98
נושא הסתברות: מאורעות תלויים \ בלתי תלויים
כיתה י - 4 יחל - 804
מחבר/ת מאיה טולדנו
קבצים מערך השיעור

מספר 99
נושא פתרון בעיות בעזרת דיאגרמת עץ
כיתה יא - 5 יחל - 806
מחבר/ת דליה אדר
קבצים מערך השיעור

מספר 100
נושא פתרון בעייה בניסוי ברנולי +חינוך לערך יושר
כיתה יא - 5 יחל - 806, י - 4 יחל - 804
מחבר/ת יעל אדרי
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר

מספר 101
נושא תרגול בנוסחת בייס + חינוך למעורבות חברתית במדינה דמוקרטית
כיתה יא - 5 יחל - 806, י - 4 יחל - 804
מחבר/ת יעל אדרי
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר
קובץ עזר

מספר 102
נושא הפונקציה הריבועית (חלק א) - היכרות
כיתה ט - הקבצה א
מחבר/ת אילן רמתי
קבצים מערך השיעור

מספר 103
נושא פונקציה פולינומיאלית – חקירה מלאה
כיתה י - 4 יחל - 804, יא - 3 יחל - 801
מחבר/ת לילך גולוד
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר

מספר 104
נושא אי-שוויונות ממעלה שנייה (אי-שוויונות ריבועיים)
כיתה י - 5 יחל - 806
מחבר/ת לייה קאופמן
קבצים מערך השיעור

מספר 105
נושא פתרון אי-שוויונות ממעלה ראשונה
כיתה ח - הקבצה א, ח - הקבצה ב
מחבר/ת אורנה אימבר
קבצים מערך השיעור

מספר 106
נושא משוואות ממעלה 1 שלפתרונן נדרשות נוסחאות הכפל המקוצר
כיתה ט - הקבצה ב, ט - הקבצה ג
מחבר/ת אורנה אימבר
קבצים מערך השיעור

מספר 107
נושא פירוק לגורמים על ידי הוצאת גורם משותף
כיתה ט - הקבצה ב, ט - הקבצה ג
מחבר/ת אורנה אימבר
קבצים מערך השיעור

מספר 108
נושא היקף המלבן באמצעות ביטויים אלגבריים. פישוט ביטויים וכינוס איברים דומים.
כיתה ז - הקבצה א, ז - הקבצה ב
מחבר/ת אורנה אימבר
קבצים מערך השיעור

מספר 109
נושא ההיסטוריה, המשמעות והחשיבות של האלגברה
כיתה ז - הקבצה א, ז - הקבצה ב
מחבר/ת אורנה אימבר
קבצים מערך השיעור

מספר 110
נושא חישובי מרחקים מנקודה למישור ומנקודה לישר
כיתה יב - 5 יחל - 807
מחבר/ת תומר יופה
קבצים מערך השיעור

מספר 111
נושא מצב הדדי בין ישר ומישור
כיתה יב - 5 יחל - 807
מחבר/ת חגית וייס
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר

מספר 112
נושא הצגה פרמטרית של מישור במרחב ומשוואה של מישור
כיתה יב - 5 יחל - 807
מחבר/ת רון ניב
קבצים מערך השיעור

מספר 113
נושא קטע אמצעים במשולש - הוכחות באמצעות וקטורים
כיתה יב - 5 יחל - 807
מחבר/ת ארז נחמיאס
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר
קובץ עזר
קובץ עזר

מספר 114
נושא זוית בין שני מישורים
כיתה יב - 5 יחל - 807
מחבר/ת רחל שינמן
קבצים מערך השיעור

מספר 115
נושא וקטורים אלגבריים - מרחקים (חלק א) - מרחק בין נקודות, בין נקודה לישר ובין ישרים מקבילים.
כיתה יב - 5 יחל - 807
מחבר/ת נגה ריבלין
קבצים מערך השיעור

מספר 116
נושא וקטורים אלגבריים - מרחקים (חלק ב) - מרחק בין נקודה למישור, בין ישר למישור מקביל לו, בין מישורים מקבילים ובין ישרים מצטלבים.
כיתה יב - 5 יחל - 807
מחבר/ת נגה ריבלין
קבצים מערך השיעור

מספר 117
נושא גישה אינטואיטיבית להצגה של וקטור בגישה אלגברית ופעולות בסיסיות
כיתה יב - 5 יחל - 807
מחבר/ת עטרה שריקי
קבצים מערך השיעור

מספר 118
נושא פתרון בעיות במרחב באמצעות וקטורים וטריגו'
כיתה יב - 5 יחל - 807
מחבר/ת מאיה פרידקין
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר
קובץ עזר
קובץ עזר

מספר 119
נושא זווית בין ישר למישור
כיתה יב - 5 יחל - 807
מחבר/ת חוה כהן
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר
קובץ עזר
קובץ עזר

מספר 120
נושא נגזרת של פונקצית חזקה y=x^n באמצעות הגדרת הנגזרת
כיתה יא - 5 יחל - 806, יב - 5 יחל - 807
מחבר/ת מרינה ווייצחוב
קבצים מערך השיעור

מספר 121
נושא אינטגרל מסוים- סכומי רימן
כיתה י - 5 יחל - 806, יא - 4 יחל - 804, יא - 5 יחל - 806
מחבר/ת אמאני מוסלח
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר

מספר 122
נושא בעיות ערך קיצון הנפתרות באמצעות משוואה טריגונומטרית
כיתה יא - 5 יחל - 806
מחבר/ת קנאר ברכאת
קבצים מערך השיעור

מספר 123
נושא בעיות קיצון בסוגים שונים של פונקציות
כיתה יא - 5 יחל - 806
מחבר/ת אמאראת ספדי
קבצים מערך השיעור

מספר 124
נושא הקדמה לאינטגרל מסוים- חלק א
כיתה י - 5 יחל - 806, יא - 4 יחל - 804, יא - 5 יחל - 806
מחבר/ת אמאני מוסלח
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר
קובץ עזר
קובץ עזר

מספר 125
נושא בעיות מקסימום ומינימום
כיתה י - 5 יחל - 806
מחבר/ת אושרת כהן
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר
קובץ עזר

מספר 126
נושא חקירת פונקציות טריגונומטריות מורכבות.
כיתה יא - 5 יחל - 806
מחבר/ת קנאר ברכאת
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר
קובץ עזר

מספר 127
נושא חזקות
כיתה ט - הקבצה ב, ט - הקבצה א, ט - הקבצה ג
מחבר/ת אורלי דהן
קבצים מערך השיעור

מספר 128
נושא חזקות –הגדרת הפעולה.
כיתה ז - הטרוגני
מחבר/ת ענבר שוויצר
קבצים מערך השיעור

מספר 129
נושא פתרון אי שויונות מעריכיים
כיתה יב - 5 יחל - 807
מחבר/ת נגה ריבלין
קבצים מערך השיעור

מספר 130
נושא מציאת פונקציה קדומה באמצעות נגזרת ונקודה
כיתה יא - 5 יחל - 806
מחבר/ת ארז נחמיאס
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר

מספר 131
נושא אסימפטוטה אופקית
כיתה יא - 5 יחל - 806
מחבר/ת דולב דינר
קבצים מערך השיעור

מספר 132
נושא אסימפטוטות מקבילות לצירים והתנהגות סביב נקודות אי הגדרה כחלק מחקירת פונקציות
כיתה יא - 5 יחל - 806
מחבר/ת דליה בר און
קבצים מערך השיעור

מספר 133
נושא הגדרת הנגזרת
כיתה י - 5 יחל - 806
מחבר/ת אפרת מלטה
קבצים מערך השיעור

מספר 134
נושא הגדרת הנגזרת - שיעור 1
כיתה י - 5 יחל - 806
מחבר/ת אלכס גנלין
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר

מספר 135
נושא הנגזרת כמהירות רגעית
כיתה י - 5 יחל - 806
מחבר/ת ורדה זיגרסון
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר

מספר 136
נושא הנגזרת של פונקציית השורש הריבועי
כיתה י - 5 יחל - 806
מחבר/ת לייה קאופמן
קבצים מערך השיעור

מספר 137
נושא הקשר בין גרף הפונקציה (f(x לבין גרף הפונקציה |(f(x|
כיתה יא - 5 יחל - 806
מחבר/ת קנאר ברכאת, מנאר שחאדה
קבצים מערך השיעור

מספר 138
נושא הקשר בין גרף הפונקציה לבין גרף הנגזרת שלה
כיתה י - 5 יחל - 806
מחבר/ת סבטלנה פטריק
קבצים מערך השיעור

מספר 139
נושא חקירה של פונקצית שורש מורכבת: הקשר בין חקירת פולינומים לפונקצית השורש שלהם.
כיתה י - 5 יחל - 806, י - 4 יחל - 804
מחבר/ת תגריד סיף, אירית בן עמי
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר
קובץ עזר
קובץ עזר
קובץ עזר

מספר 140
נושא נגזרת של פונקציה מורכבת
כיתה יא - 5 יחל - 806
מחבר/ת אוסאמה חורי
קבצים מערך השיעור

מספר 141
נושא נגזרת שנייה ככלי לחקירת קעירות של פונקציות
כיתה י - 5 יחל - 806
מחבר/ת אלכס גנלין, עואטף מולא
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר

מספר 142
נושא נפח גוף סיבוב- האם הפרש ריבועים או ריבוע ההפרש?
כיתה יא - 5 יחל - 806
מחבר/ת נגה ריבלין
קבצים מערך השיעור

מספר 143
נושא נקודת פיתול כנקודת שינוי במצב הקעירות
כיתה יא - 5 יחל - 806
מחבר/ת רון ניב
קבצים מערך השיעור

מספר 144
נושא פולינומים - תחומי עלייה וירידה
כיתה י - 5 יחל - 806
מחבר/ת ליאורה נוטוב
קבצים מערך השיעור

מספר 145
נושא פונקציה הופכית
כיתה י - 5 יחל - 806, י - 4 יחל - 804
מחבר/ת אמאני מוסלח, אמאראת ספדי
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר

מספר 146
נושא פונקציה זוגית ואי-זוגית.
כיתה י - 5 יחל - 806, י - 4 יחל - 804
מחבר/ת אמאני מוסלח
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר

מספר 147
נושא תכונת הזוגיות של פונקציה
כיתה יא - 5 יחל - 806, י - 4 יחל - 804, י - 5 יחל - 806
מחבר/ת רויטל איזיק
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר
קובץ עזר
קובץ עזר
קובץ עזר
קובץ עזר
קובץ עזר

מספר 148
נושא בעית קיצון כלכלית בתחום הנדסת המרחב - פתרון בשתי דרכים.
כיתה יא - 5 יחל - 806
מחבר/ת יוסי חיון
קבצים מערך השיעור

מספר 149
נושא בעיות ערך קיצון - מבוא
כיתה יא - 5 יחל - 806, י - 4 יחל - 804
מחבר/ת שרה גרז'וטיס, חדוה הס, שרון פנר, סמדר טבת
קבצים מערך השיעור

מספר 150
נושא בעיות קיצון טריגונומטריות
כיתה יא - 5 יחל - 806
מחבר/ת איגור קונטורוביץ', נלי קלר
קבצים מערך השיעור

מספר 151
נושא הפונקציה המעריכית – היכרות
כיתה יב - 5 יחל - 807, יב - 4 יחל - 805
מחבר/ת ורדה זיגרסון
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר

מספר 152
נושא המספר e
כיתה יב - 5 יחל - 807
מחבר/ת רוני פיזם
קבצים מערך השיעור

מספר 153
נושא תחומי עליה וירידה
כיתה יב - 3 יחל - 801
מחבר/ת אסף צברי
קבצים מערך השיעור

מספר 154
נושא תכונות הפונקציה ממעלה שלישית
כיתה י - 5 יחל - 806
מחבר/ת עדינה עפרת
קבצים מערך השיעור

מספר 155
נושא פונקציית השורש הריבועי
כיתה י - 4 יחל - 804, יא - 5 יחל - 806
מחבר/ת לייה קאופמן
קבצים מערך השיעור

מספר 156
נושא אסימפטוטה אופקית בפונקציות רציונאליות
כיתה י - 5 יחל - 806, יא - 4 יחל - 804, יא - 5 יחל - 806
מחבר/ת אמאני מוסלח
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר

מספר 157
נושא פונקציה רציונאלית עם פרמטר - מציאת ערך הפרמטר
כיתה יא - 5 יחל - 806
מחבר/ת קנאר ברכאת, דיאלה עוביד זועבי
קבצים מערך השיעור

מספר 158
נושא הפונקציה הלוגריתמית - הנגזרת ושימושיה
כיתה יב - 5 יחל - 807
מחבר/ת עדינה עפרת, תמרה עגן
קבצים מערך השיעור

מספר 159
נושא פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי- נקודות קיצון ופיתול בנקודות בהן הפונקציה לא גזירה.
כיתה יב - 5 יחל - 807
מחבר/ת נגה ריבלין
קבצים מערך השיעור

מספר 160
נושא היכרות עם תכונות פונקציה מעריכית בכלל ועם פונקציה מעריכית בה הבסיס e.
כיתה יב - 5 יחל - 807
מחבר/ת נגה ריבלין, סיגל גולדברנר
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר
קובץ עזר

מספר 161
נושא פתרון בעיית קיצון גיאומטרית
כיתה י - 5 יחל - 806
מחבר/ת רון ניב
קבצים מערך השיעור

מספר 162
נושא פונקציה לוגריתמית - היכרות ותכונות
כיתה יב - 5 יחל - 807
מחבר/ת עדינה עפרת, תמרה עגן
קבצים מערך השיעור

מספר 163
נושא בעיות ערך קיצון
כיתה י - 5 יחל - 806, י - 4 יחל - 804
מחבר/ת אמאני מוסלח
קבצים מערך השיעור

מספר 164
נושא פונקציה לוגריתמית - תחום הגדרה והתנהגות בסביבת נקודות אי רציפות.
כיתה יב - 5 יחל - 807
מחבר/ת נגה ריבלין
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר

מספר 165
נושא חילוק פולינומים
כיתה יא - 5 יחל - 806
מחבר/ת טטיאנה שבכמן, נינה פינקלטוב, דוד סגל, אלכס גנלין
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר
קובץ עזר

מספר 166
נושא יישומי נוסחאות הכפל המקוצר
כיתה ט - הקבצה א, ח - הקבצה א
מחבר/ת תמרה אבישר
קבצים מערך השיעור

מספר 167
נושא מציאת השיעורים של הנקודה שיוצרת הזווית π/5 במעגל יחידה.
כיתה י - 5 יחל - 806
מחבר/ת עידית שגב
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר

מספר 168
נושא זהויות טריגונומטריות ושימוש בהן לצורך פתרון משוואות
כיתה י - 5 יחל - 806, י - 4 יחל - 804
מחבר/ת אמאראת ספדי, אמאני מוסלח
קבצים מערך השיעור

מספר 169
נושא טריגונומטריה - מחזוריות, זווית ומידת סיבוב
כיתה י - 5 יחל - 806
מחבר/ת עדינה עפרת
קבצים מערך השיעור

מספר 170
נושא משפט הסינוסים
כיתה י - 5 יחל - 806, י - 4 יחל - 804
מחבר/ת אמאני מוסלח
קבצים מערך השיעור

מספר 171
נושא משפט הסינוסים - שיעור פתיחה
כיתה יא - 5 יחל - 806, י - 5 יחל - 806
מחבר/ת נצה מובשוביץ-הדר
קבצים מערך השיעור

מספר 172
נושא משפט הקוסינוס - שיעור פתיחה
כיתה יא - 5 יחל - 806
מחבר/ת נצה מובשוביץ-הדר
קבצים מערך השיעור

מספר 173
נושא הסינוס והקוסינוס במעגל היחידה
כיתה י - 5 יחל - 806
מחבר/ת תמרה עגן
קבצים מערך השיעור

מספר 174
נושא משפט הסינוסים
כיתה י - 5 יחל - 806
מחבר/ת אלכס גנלין
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר

מספר 175
נושא משפט הקוסינוס
כיתה יא - 5 יחל - 806
מחבר/ת שולה וייסמן
קבצים מערך השיעור

מספר 176
נושא משפט הקוסינוס
כיתה י - 5 יחל - 806
מחבר/ת אלכס גנלין
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר

מספר 177
נושא פונקציות טריגונומטריות של זוויות חדות במשולש ישר זווית.
כיתה י - 3 יחל - 801, י - 3 יחל - 802
מחבר/ת סבטלנה ברובקו
קבצים מערך השיעור

מספר 178
נושא טריגונומטריה במרחב - פירמידה ישרה - חישובי נפח ושטח
כיתה יב - 5 יחל - 807
מחבר/ת יעקב ברארו
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר
קובץ עזר
קובץ עזר

מספר 179
נושא שטחים של צורות גיאומטריות
כיתה י - 3 יחל - 801, י - 3 יחל - 802
מחבר/ת סבטלנה ברובקו
קבצים מערך השיעור

מספר 180
נושא פתרון משוואות טריגונומטריות תוך התייחסות לשינוי במחזוריות הפונקציה
כיתה יא - 5 יחל - 806, י - 5 יחל - 806, יא - 4 יחל - 804
מחבר/ת אורית אביטל-לוי
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר
קובץ עזר
קובץ עזר

מספר 181
נושא העלאת מספר מרוכב בחזקה שהיא מספר רציונלי חיובי
כיתה יב - 5 יחל - 807
מחבר/ת שרה גרז'וטיס
קבצים מערך השיעור

מספר 182
נושא הצגה אלגברית של מספרים מרוכבים
כיתה יב - 5 יחל - 807
מחבר/ת תומר יופה
קבצים מערך השיעור

מספר 183
נושא הקשר בין מספרים מרוכבים וסדרה הנדסית
כיתה יב - 5 יחל - 807
מחבר/ת מרינה ווייצחוב
קבצים מערך השיעור

מספר 184
נושא מספרים מרוכבים (1/4) - שיעור פתיחה
כיתה יב - 5 יחל - 807
מחבר/ת סבטלנה ברובקו
קבצים מערך השיעור

מספר 185
נושא מספרים מרוכבים במישור גאוס - האם ניתן להגדיר סדר?
כיתה יב - 5 יחל - 807
מחבר/ת אורית אביטל-לוי
קבצים מערך השיעור

מספר 186
נושא מספרים מרוכבים (3/4) – הצמוד, ערך מוחלט וחילוק
כיתה יב - 5 יחל - 807
מחבר/ת סבטלנה ברובקו
קבצים מערך השיעור

מספר 187
נושא מספרים מרוכבים (4/4) - שורש ריבועי של מספר מרוכב
כיתה יב - 5 יחל - 807
מחבר/ת סבטלנה ברובקו
קבצים מערך השיעור

מספר 188
נושא סימון וקריאה של נקודות במערכת צירים
כיתה ז - הטרוגני
מחבר/ת אורית אללוף, עינת גיל
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר

מספר 189
נושא מערכת הצירים והשימוש בה
כיתה ז - הטרוגני
מחבר/ת נעמי זילברשטיין
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר

מספר 190
נושא מערכת צירים קרטזית- חלק ב
כיתה ז - הטרוגני
מחבר/ת חן און
קבצים מערך השיעור

מספר 191
נושא פתרון משוואות ריבועיות בדרכים שונות (שיעור כפול)
כיתה ט - הקבצה א
מחבר/ת חן און
קבצים מערך השיעור

מספר 192
נושא פתרון משוואות
כיתה ז - הקבצה א, ז - הקבצה ב, ז - הקבצה ג
מחבר/ת רוזיטה מילקין
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר

מספר 193
נושא סדרה הנדסית מתכנסת
כיתה י - 5 יחל - 806
מחבר/ת יעל אדרי
קבצים מערך השיעור

מספר 194
נושא סדרות הנדסיות
כיתה יא - 3 יחל - 801
מחבר/ת אורנה מאירוביץ
קבצים מערך השיעור

מספר 195
נושא סכום n איברים ראשונים של סדרה הנדסית.
כיתה יא - 5 יחל - 806
מחבר/ת אלכס גנלין
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר

מספר 196
נושא האיבר הכללי בסדרה חשבונית
כיתה יא - 5 יחל - 806, יא - 4 יחל - 804
מחבר/ת קנאר ברכאת, דיאלה עוביד זועבי
קבצים מערך השיעור

מספר 197
נושא סכום סדרה הנדסית סופית
כיתה יב - 4 יחל - 805, יא - 5 יחל - 806
מחבר/ת אמאני מוסלח
קבצים מערך השיעור

מספר 198
נושא מדדי מרכז של משתנים בדידים: ממוצע, חציון ושכיח
כיתה י - 3 יחל - 801
מחבר/ת יעל אדרי
קבצים מערך השיעור

מספר 199
נושא הפונקציה הריבועית (חלק ב) – הזזות ומציאת הביטוי הקנוני
כיתה ט - הקבצה א
מחבר/ת אילן רמתי
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר

מספר 200
נושא פונקציות טריגונומטריות של זוויות מיוחדות
כיתה יא - 5 יחל - 806
מחבר/ת קנאר ברכאת
קבצים מערך השיעור

מספר 201
נושא פונקציה כהתאמה עם תנאים
כיתה ז - הקבצה א, ז - הקבצה ב
מחבר/ת טליה קיפניס, הדסה ערמי
קבצים מערך השיעור

מספר 202
נושא חקר הפרמטרים בפונקציה טריגונומטרית והשפעתם על גרף הפונקציה
כיתה יא - 5 יחל - 806
מחבר/ת יוסי חיון
קבצים מערך השיעור

מספר 203
נושא בעיות תנועה המצריכות פתרון משוואה ריבועית
כיתה ט - הקבצה א
מחבר/ת איריס בונשטיין
קבצים מערך השיעור

מספר 204
נושא בעיות מילוליות 1 – בעיות דמויות אלגברה
כיתה ז - הקבצה א, ז - הקבצה ב, ז - הקבצה ג
מחבר/ת לוי רחמני
קבצים מערך השיעור

מספר 205
נושא בעיות מילוליות 2, בעיות דמויות-אלגברה - המסלול הקדם-אלגברי
כיתה ז - הקבצה א, ז - הקבצה ב, ז - הקבצה ג
מחבר/ת לוי רחמני
קבצים מערך השיעור

מספר 206
נושא בעיות מילוליות 3 - המסלול הקדם-אלגברי עם שברים
כיתה ז - הקבצה א, ז - הקבצה ב, ז - הקבצה ג
מחבר/ת לוי רחמני
קבצים מערך השיעור

מספר 207
נושא בעיות מילוליות 4, המסלול האלגברי
כיתה ז - הקבצה א, ז - הקבצה ב, ז - הקבצה ג
מחבר/ת לוי רחמני
קבצים מערך השיעור

מספר 208
נושא בעיות מילוליות 5, השוואה בין המסלול הקדם-אלגברי לבין המסלול האלגברי.
כיתה ז - הקבצה א, ז - הקבצה ב, ז - הקבצה ג
מחבר/ת לוי רחמני
קבצים מערך השיעור

מספר 209
נושא שאלות מילוליות (אוריינות)
כיתה י - 3 יחל - 801
מחבר/ת אורית יקותיאל, רותם ינקליביץ
קבצים מערך השיעור

מספר 210
נושא פרבולה מהצורה y=(x-p)^2+k
כיתה ט - הקבצה ב, ט - הקבצה א
מחבר/ת האלה אגבאריה
קבצים מערך השיעור

מספר 211
נושא פתרון שאלות מילוליות המשלבות אחוזים, שאלות המביאות למשוואה ממעלה ראשונה.
כיתה ח - הקבצה א, ח - הקבצה ב, ז - הקבצה א
מחבר/ת אורנה אימבר
קבצים מערך השיעור

מספר 212
נושא הפונקציה במערכת הצירים
כיתה ז - הטרוגני
מחבר/ת הדסה ערמי
קבצים מערך השיעור

מספר 213
נושא מבוא לגיאומטריה, ממצולע למלבן
כיתה ז - הקבצה ב, ז - הקבצה ג
מחבר/ת נטלי חרומוי
קבצים מערך השיעור

מספר 214
נושא חזרה על סדר פעולות החשבון, הפלינדרומים
כיתה ז - הקבצה א, ז - הקבצה ב
מחבר/ת אורנה אימבר
קבצים מערך השיעור

מספר 215
נושא המספר אפס
כיתה ז - הקבצה א, ז - הקבצה ב
מחבר/ת אורנה אימבר
קבצים מערך השיעור

מספר 216
נושא מערכת צירים (ייצוג פונקציות באמצעות גרף)
כיתה ט - הקבצה א
מחבר/ת אסף פריימן
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר

מספר 217
נושא פיאות תיבה ופריסתה
כיתה ז - הטרוגני
מחבר/ת נטלי חרומוי
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר
קובץ עזר
קובץ עזר