פרויקט רמזור

" רמזור למורה למתמטיקה " הוא פרויקט שיצא לדרך בשנת תשע"א שמטרתו לאפשר לכלל ציבור המורים למתמטיקה ליהנות ממאגר מצטבר של מערכי שיעור במתמטיקה, בבחינת:
"עצור לקריאה ועיון, היכון להפעלה, צא לדרך בכיתתך".

אתר זה הינו אתר זמני של פרויקט "רמזור". המערכים שהועלו לאתר זה הם מהדורת ניסיון ראשונה של הפרויקט, שיעסוק בשיפור שיתופי של מערכי שיעור על גבי פלטפורמה הנמצאת כעת בתהליכי הכנה.
הערות בנוגע למערך כלשהו המופיע באתר זה ניתן לשלוח ל project.ramzor@gmail.com תוך ציון פרטי המערך וההצעות לתיקונים בו.

צוות הפרויקט מזמין מורים למתמטיקה בעל יסודי לתרום ולהיתרם ע"י הגשת מערכי שיעור לפי ההנחיות המופיעות כאן. מערכים שיוגשו לפי ההנחיות ייכנסו לאתר זה ויעמדו לרשות קהיליית המורים למתמטיקה עם קבלת אישור ממגישיהם.


מספר 1
נושא אי שויונות - מערכות
כיתה י - 5 יחל - 806
מחבר/ת לייה קאופמן
קבצים מערך השיעור

מספר 2
נושא אי-שוויונות ממעלה ראשונה.
כיתה י - 5 יחל - 806
מחבר/ת לייה קאופמן
קבצים מערך השיעור

מספר 3
נושא אי-שוויונות ממעלה שנייה (אי-שוויונים ריבועיים)
כיתה null
מחבר/ת לייה קאופמן
קבצים מערך השיעור

מספר 4
נושא אי-שוויונות רציונליים
כיתה י - 5 יחל - 806
מחבר/ת לייה קאופמן
קבצים מערך השיעור

מספר 5
נושא אי-שויונות ממעלה שלישית ויותר
כיתה י - 5 יחל - 806
מחבר/ת לייה קאופמן
קבצים מערך השיעור

מספר 6
נושא אינדוקציה
כיתה יא - 5 יחל - 806
מחבר/ת הילה גלז
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר

מספר 7
נושא אינדוקציה - דגשים חשובים
כיתה יב - 5 יחל - 807
מחבר/ת ארז משאלי
קבצים מערך השיעור

מספר 8
נושא אינדוקציה – שיעור פתיחה
כיתה יא - 5 יחל - 806
מחבר/ת ארז משאלי
קבצים מערך השיעור

מספר 9
נושא אינטגרלים - חישוב שטחים מורכבים
כיתה יא - 5 יחל - 806
מחבר/ת חנה עמרם
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר

מספר 10
נושא אינטגרלים - שילוב פונקציות רציונליות
כיתה יב - 5 יחל - 807
מחבר/ת עדינה עפרת, תמרה עגן
קבצים מערך השיעור

מספר 11
נושא אינטגרציה בחלקים
כיתה יב - 5 יחל - 807
מחבר/ת תמרה אבישר
קבצים מערך השיעור

מספר 12
נושא אסימפטוטות אופקיות של פונקציות רציונליות
כיתה יא - 5 יחל - 806, י - 4 יחל - 804
מחבר/ת עדה לוי
קבצים מערך השיעור

מספר 13
נושא אסימפטוטות מקבילות לצירים והתנהגות סביב נקודות אי הגדרה כחלק מחקירת פונקציות
כיתה יא - 5 יחל - 806
מחבר/ת דליה בר און
קבצים מערך השיעור

מספר 14
נושא בעיות גידול ודעיכה - שיעור פתיחה
כיתה יב - 5 יחל - 807
מחבר/ת רותם רחמים ערקי
קבצים מערך השיעור

מספר 15
נושא בעיות הספק - שיעור ראשון
כיתה יא - 5 יחל - 806, י - 4 יחל - 804
מחבר/ת דליה בר און
קבצים מערך השיעור

מספר 16
נושא בעיות מילוליות 1 – בעיות דמויות אלגברה
כיתה ז - הקבצה א, ז - הקבצה ב, ז - הקבצה ג
מחבר/ת לוי רחמני
קבצים מערך השיעור

מספר 17
נושא בעיות מילוליות 2, בעיות דמויות-אלגברה - המסלול הקדם-אלגברי
כיתה ז - הקבצה א, ז - הקבצה ב, ז - הקבצה ג
מחבר/ת לוי רחמני
קבצים מערך השיעור

מספר 18
נושא בעיות מילוליות 3 - המסלול הקדם-אלגברי עם שברים
כיתה ז - הקבצה א, ז - הקבצה ב, ז - הקבצה ג
מחבר/ת לוי רחמני
קבצים מערך השיעור

מספר 19
נושא בעיות מילוליות 4, המסלול האלגברי.
כיתה ז - הקבצה א, ז - הקבצה ב, ז - הקבצה ג
מחבר/ת לוי רחמני
קבצים מערך השיעור

מספר 20
נושא בעיות מילוליות 5, השוואה בין המסלול הקדם-אלגברי לבין המסלול האלגברי.
כיתה ז - הקבצה א, ז - הקבצה ב, ז - הקבצה ג
מחבר/ת לוי רחמני
קבצים מערך השיעור

מספר 21
נושא בעיות מקסימום ומינימום
כיתה י - 5 יחל - 806
מחבר/ת אושרת כהן
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר
קובץ עזר

מספר 22
נושא בעיות ערך קיצון - מבוא
כיתה יא - 5 יחל - 806, י - 4 יחל - 804
מחבר/ת שרה גרז'וטיס, חדוה הס, שרון פנר, סמדר טבת
קבצים מערך השיעור

מספר 23
נושא בעיות קיצון טריגונומטריות
כיתה יא - 5 יחל - 806
מחבר/ת איגור קונטורוביץ', נלי קלר
קבצים מערך השיעור

מספר 24
נושא בעיות תנועה
כיתה י - 4 יחל - 804
מחבר/ת סבטלנה ברובקו
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר

מספר 25
נושא בעית קיצון כלכלית בתחום הנדסת המרחב - פתרון בשתי דרכים.
כיתה יא - 5 יחל - 806
מחבר/ת יוסי חיון
קבצים מערך השיעור

מספר 26
נושא גיאומטריה אנליטית - המעגל הקנוני
כיתה י - 5 יחל - 806
מחבר/ת לייה קאופמן
קבצים מערך השיעור

מספר 27
נושא גיאומטריה אנליטית – ישרים מקבילים לצירים
כיתה י - 3 יחל - 801
מחבר/ת ליאורה נוטוב
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר

מספר 28
נושא גיאומטריה אנליטית – נוסחת אמצע קטע
כיתה י - 5 יחל - 806
מחבר/ת לייה קאופמן
קבצים מערך השיעור

מספר 29
נושא גיאומטריה: ריבוע
כיתה ט - הקבצה ב, ט - הקבצה ג
מחבר/ת אייל פלד
קבצים מערך השיעור

מספר 30
נושא גישה אינטואיטיבית להצגה של וקטור בגישה אלגברית ופעולות בסיסיות
כיתה יב - 5 יחל - 807
מחבר/ת עטרה שריקי
קבצים מערך השיעור

מספר 31
נושא דמיון - מוטיבציה להגדרה וההגדרה
כיתה י - 5 יחל - 806
מחבר/ת אורלי גוטליב, ציפורה רזניק
קבצים מערך השיעור

מספר 32
נושא דמיון משולשים
כיתה ח - הקבצה א
מחבר/ת אייל פלד
קבצים מערך השיעור

מספר 33
נושא דמיון משולשים - מבוא
כיתה ח - הקבצה א, ח - הקבצה ב
מחבר/ת ארז משאלי
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר

מספר 34
נושא הגדרת האליפסה ככיווץ של מעגל
כיתה יב - 5 יחל - 807
מחבר/ת רון ניב
קבצים מערך השיעור

מספר 35
נושא הגדרת הנגזרת
כיתה י - 5 יחל - 806
מחבר/ת אפרת מלטה
קבצים מערך השיעור

מספר 36
נושא ההיסטוריה, המשמעות והחשיבות של האלגברה
כיתה ז - הקבצה א, ז - הקבצה ב
מחבר/ת אורנה אימבר
קבצים מערך השיעור

מספר 37
נושא היכרות עם תכונות פונקציה מעריכית בכלל ועם פונקציה מעריכית בה הבסיס e.
כיתה יב - 5 יחל - 807
מחבר/ת נגה ריבלין, סיגל גולדברנר
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר
קובץ עזר

מספר 38
נושא היקף המלבן באמצעות ביטויים אלגבריים. פישוט ביטויים וכינוס איברים דומים.
כיתה ז - הקבצה א, ז - הקבצה ב
מחבר/ת אורנה אימבר
קבצים מערך השיעור

מספר 39
נושא היקף הצורה החסומה בין מעגלי יחידה משיקים (בעיית חקר)
כיתה יא - 5 יחל - 806, י - 5 יחל - 806
מחבר/ת עידית שגב
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר

מספר 40
נושא היקף מצולע
כיתה ז - הקבצה א, ז - הקבצה ב
מחבר/ת ארז אברהם גור
קבצים מערך השיעור

מספר 41
נושא המלבן
כיתה ז - הקבצה ב
מחבר/ת ארז אברהם גור
קבצים מערך השיעור

מספר 42
נושא המספר e
כיתה יב - 5 יחל - 807
מחבר/ת רוני פיזם
קבצים מערך השיעור

מספר 43
נושא המספר אפס
כיתה ז - הקבצה א, ז - הקבצה ב
מחבר/ת אורנה אימבר
קבצים מערך השיעור

מספר 44
נושא המעגל – הגדרה, שטח, היקף והמספר π
כיתה ט - הקבצה א, י - 3 יחל - 801
מחבר/ת מוטי מימון
קבצים מערך השיעור

מספר 45
נושא המרובע
כיתה ז - הקבצה ב
מחבר/ת ארז אברהם גור
קבצים מערך השיעור

מספר 46
נושא הנגזרת כמהירות רגעית
כיתה י - 5 יחל - 806
מחבר/ת ורדה זיגרסון
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר

מספר 47
נושא הנגזרת של פונקציית השורש הריבועי
כיתה י - 5 יחל - 806
מחבר/ת לייה קאופמן
קבצים מערך השיעור

מספר 48
נושא הנדסת המרחב- שימוש במושגי יסוד בגופים תלת ממדיים פשוטים
כיתה יב - 4 יחל - 805, יב - 5 יחל - 807
מחבר/ת סבטלנה ברובקו
קבצים מערך השיעור

מספר 49
נושא הנדסת המרחב: פירמידה
כיתה י - 4 יחל - 804
מחבר/ת סבטלנה ברובקו
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר

מספר 50
נושא הסינוס והקוסינוס במעגל היחידה
כיתה י - 5 יחל - 806
מחבר/ת תמרה עגן
קבצים מערך השיעור

מספר 51
נושא הסתברות - שיעור פתיחה
כיתה י - 3 יחל - 801
מחבר/ת מוטי מימון
קבצים מערך השיעור

מספר 52
נושא הסתברות - שיעור פתיחה
כיתה ח - הטרוגני
מחבר/ת תמרה עגן
קבצים מערך השיעור

מספר 53
נושא הסתברות - שיעור פתיחה
כיתה ח - הקבצה א, ח - הקבצה ב, ח - הקבצה ג
מחבר/ת קרן גרינוולד
קבצים מערך השיעור

מספר 54
נושא הסתברות מותנית
כיתה יא - 5 יחל - 806
מחבר/ת רחל שינמן
קבצים מערך השיעור

מספר 55
נושא הסתברות, בעיות דגימה עם החזרה
כיתה י - 3 יחל - 801
מחבר/ת דני סטמרי
קבצים מערך השיעור

מספר 56
נושא הסתברות: מאורעות תלויים \ בלתי תלויים
כיתה י - 4 יחל - 804
מחבר/ת מאיה טולדנו
קבצים מערך השיעור

מספר 57
נושא העלאת מספר מרוכב בחזקה שהיא מספר רציונלי חיובי
כיתה יב - 5 יחל - 807
מחבר/ת שרה גרז'וטיס
קבצים מערך השיעור

מספר 58
נושא הפונקציה במערכת הצירים
כיתה ז - הטרוגני
מחבר/ת הדסה ערמי
קבצים מערך השיעור

מספר 59
נושא הפונקציה הלוגריתמית - הנגזרת ושימושיה
כיתה יב - 5 יחל - 807
מחבר/ת עדינה עפרת, תמרה עגן
קבצים מערך השיעור

מספר 60
נושא הפונקציה המעריכית – היכרות
כיתה יב - 5 יחל - 807, יב - 4 יחל - 805
מחבר/ת ורדה זיגרסון
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר

מספר 61
נושא הפונקציה הריבועית (חלק א) - היכרות
כיתה ט - הקבצה א
מחבר/ת אילן רמתי
קבצים מערך השיעור

מספר 62
נושא הפונקציה הריבועית (חלק ב) – הזזות ומציאת הביטוי הקנוני
כיתה ט - הקבצה א
מחבר/ת אילן רמתי
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר

מספר 63
נושא הפרבולה כמקום גיאומטרי
כיתה יב - 5 יחל - 807
מחבר/ת יעקב ברארו
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר
קובץ עזר

מספר 64
נושא הצגה אלגברית של מספרים מרוכבים
כיתה יב - 5 יחל - 807
מחבר/ת תומר יופה
קבצים מערך השיעור

מספר 65
נושא הצגה פרמטרית של מישור במרחב ומשוואה של מישור
כיתה יב - 5 יחל - 807
מחבר/ת רון ניב
קבצים מערך השיעור

מספר 66
נושא הקשר בין גרף הפונקציה לבין גרף הנגזרת שלה
כיתה י - 5 יחל - 806
מחבר/ת סבטלנה פטריק
קבצים מערך השיעור

מספר 67
נושא הקשר בין הגרפים של הפונקציה לבין הגרפים של נגזרותיה
כיתה י - 5 יחל - 806
מחבר/ת יוכי פלד
קבצים מערך השיעור

מספר 68
נושא הקשר בין מספרים מרוכבים וסדרה הנדסית
כיתה יב - 5 יחל - 807
מחבר/ת מרינה ווייצחוב
קבצים מערך השיעור

מספר 69
נושא וקטורים אלגבריים - מרחקים (חלק א) - מרחק בין נקודות, בין נקודה לישר ובין ישרים מקבילים.
כיתה יב - 5 יחל - 807
מחבר/ת נגה ריבלין
קבצים מערך השיעור

מספר 70
נושא וקטורים אלגבריים - מרחקים (חלק ב) - מרחק בין נקודה למישור, בין ישר למישור מקביל לו, בין מישורים מקבילים ובין ישרים מצטלבים.
כיתה יב - 5 יחל - 807
מחבר/ת נגה ריבלין
קבצים מערך השיעור

מספר 71
נושא זווית בין ישר ומישור
כיתה יא - 5 יחל - 806, יב - 5 יחל - 807
מחבר/ת ערן אשל
קבצים מערך השיעור

מספר 72
נושא זווית בין ישר למישור
כיתה יב - 5 יחל - 807
מחבר/ת חוה כהן
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר
קובץ עזר
קובץ עזר

מספר 73
נושא זוית בין שני מישורים
כיתה יב - 5 יחל - 807
מחבר/ת רחל שינמן
קבצים מערך השיעור

מספר 74
נושא חזקות
כיתה ט - הקבצה ב, ט - הקבצה א, ט - הקבצה ג
מחבר/ת אורלי דהן
קבצים מערך השיעור

מספר 75
נושא חזקות –הגדרת הפעולה.
כיתה ז - הטרוגני
מחבר/ת ענבר שוויצר
קבצים מערך השיעור

מספר 76
נושא חזרה על סדר פעולות החשבון, הפלינדרומים
כיתה ז - הקבצה א, ז - הקבצה ב
מחבר/ת אורנה אימבר
קבצים מערך השיעור

מספר 77
נושא חילוק במנה וחילוק במכפלה
כיתה ז - הקבצה ב
מחבר/ת אייל פלד
קבצים מערך השיעור

מספר 78
נושא חישוב השטחים הכלואים בין מעגלי יחידה משיקים.
כיתה יא - 5 יחל - 806
מחבר/ת עידית שגב
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר

מספר 79
נושא חישובי מרחקים מנקודה למישור ומנקודה לישר
כיתה יב - 5 יחל - 807
מחבר/ת תומר יופה
קבצים מערך השיעור

מספר 80
נושא חלוקת קטע ביחס נתון
כיתה יב - 5 יחל - 807
מחבר/ת נגה ריבלין
קבצים מערך השיעור

מספר 81
נושא חקר הפרמטרים בפונקציה טריגונומטרית והשפעתם על גרף הפונקציה
כיתה יא - 5 יחל - 806
מחבר/ת יוסי חיון
קבצים מערך השיעור

מספר 82
נושא טריגונומטריה - מחזוריות, זווית ומידת סיבוב
כיתה י - 5 יחל - 806
מחבר/ת עדינה עפרת
קבצים מערך השיעור

מספר 83
נושא טריגונומטריה במרחב - פירמידה ישרה - חישובי נפח ושטח
כיתה יב - 5 יחל - 807
מחבר/ת יעקב ברארו
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר
קובץ עזר
קובץ עזר

מספר 84
נושא טריגונומטריה במרחב - פירמידות
כיתה יא - 3 יחל - 801
מחבר/ת בת-אל מנצור
קבצים מערך השיעור

מספר 85
נושא טרפז וטרפז ישר-זווית
כיתה ט - הקבצה ב, ט - הקבצה א
מחבר/ת אייל פלד
קבצים מערך השיעור

מספר 86
נושא יישומי נוסחאות הכפל המקוצר
כיתה ט - הקבצה א, ח - הקבצה א
מחבר/ת תמרה אבישר
קבצים מערך השיעור

מספר 87
נושא ירושת קרקע
כיתה י - 5 יחל - 806, ט - הקבצה א
מחבר/ת לאה סגל
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר

מספר 88
נושא מבוא לגיאומטריה, ממצולע למלבן
כיתה ז - הקבצה ב, ז - הקבצה ג
מחבר/ת נטלי חרומוי
קבצים מערך השיעור

מספר 89
נושא מדדי מרכז של משתנים בדידים: ממוצע, חציון ושכיח
כיתה י - 3 יחל - 801
מחבר/ת יעל אדרי
קבצים מערך השיעור

מספר 90
נושא מספרים מרוכבים (1/4) - שיעור פתיחה
כיתה יב - 5 יחל - 807
מחבר/ת סבטלנה ברובקו
קבצים מערך השיעור

מספר 91
נושא מספרים מרוכבים (2/4) – פעולות חיבור, חיסור וכפל
כיתה יב - 5 יחל - 807
מחבר/ת סבטלנה ברובקו
קבצים מערך השיעור

מספר 92
נושא מספרים מרוכבים (3/4) – הצמוד, ערך מוחלט וחילוק
כיתה יב - 5 יחל - 807
מחבר/ת סבטלנה ברובקו
קבצים מערך השיעור

מספר 93
נושא מספרים מרוכבים (4/4) - שורש ריבועי של מספר מרוכב
כיתה יב - 5 יחל - 807
מחבר/ת סבטלנה ברובקו
קבצים מערך השיעור

מספר 94
נושא מספרים מרוכבים במישור גאוס - האם ניתן להגדיר סדר?
כיתה יב - 5 יחל - 807
מחבר/ת אורית אביטל-לוי
קבצים מערך השיעור

מספר 95
נושא מעגל אפולוניוס
כיתה יב - 5 יחל - 807
מחבר/ת רחל מוגילבסקי
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר

מספר 96
נושא מערך שיעור בזיקה לנושא השנתי- "האחר הוא אני"- אליפסה ללא אלגברה (כמעט) נושא שנתי במערכת החינוך בתשע"ד
כיתה י - 3 יחל - 801, י - 3 יחל - 802, י - 5 יחל - 806, יא - 3 יחל - 801, יא - 3 יחל - 802, יא - 3 יחל - 803, י - 4 יחל - 804
מחבר/ת נגה ריבלין
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר
קובץ עזר

מספר 97
נושא מערכת הצירים והשימוש בה
כיתה ז - הטרוגני
מחבר/ת נעמי זילברשטיין
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר

מספר 98
נושא מערכת צירים (ייצוג פונקציות באמצעות גרף)
כיתה ט - הקבצה א
מחבר/ת אסף פריימן
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר

מספר 99
נושא מערכת צירים קרטזית – חלק א
כיתה ז - הטרוגני
מחבר/ת חן און
קבצים מערך השיעור

מספר 100
נושא מערכת צירים קרטזית- חלק ב
כיתה ז - הטרוגני
מחבר/ת חן און
קבצים מערך השיעור

מספר 101
נושא מצב הדדי בין ישר ומישור
כיתה יב - 5 יחל - 807
מחבר/ת חגית וייס
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר

מספר 102
נושא מציאת השיעורים של הנקודה שיוצרת הזווית π/5 במעגל יחידה.
כיתה י - 5 יחל - 806
מחבר/ת עידית שגב
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר

מספר 103
נושא מציאת פונקציה קדומה באמצעות נגזרת ונקודה
כיתה יא - 5 יחל - 806
מחבר/ת ארז נחמיאס
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר

מספר 104
נושא מקום גיאומטרי
כיתה יב - 5 יחל - 807
מחבר/ת רוזיטה מילקין
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר

מספר 105
נושא מקום גיאומטרי - אמצעי המיתרים במעגל
כיתה יב - 5 יחל - 807
מחבר/ת חוה כהן
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר
קובץ עזר
קובץ עזר

מספר 106
נושא מקום גיאומטרי - שיעור פתיחה
כיתה יב - 5 יחל - 807
מחבר/ת חגית וייס
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר
קובץ עזר
קובץ עזר
קובץ עזר
קובץ עזר

מספר 107
נושא מקומות גיאומטריים (פתרון בעיות מורכבות) - שיעור סיכום
כיתה יב - 5 יחל - 807
מחבר/ת רותם רחמים ערקי
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר

מספר 108
נושא מרובעים - סיכום נושא
כיתה ט - הקבצה א, י - 5 יחל - 806
מחבר/ת אניסה קיס
קבצים מערך השיעור

מספר 109
נושא מרחק בין נקודה לישר ובין שני ישרים מקבילים
כיתה יב - 5 יחל - 807
מחבר/ת נגה ריבלין
קבצים מערך השיעור

מספר 110
נושא משוואות ממעלה 1 שלפתרונן נדרשות נוסחאות הכפל המקוצר
כיתה ט - הקבצה ב, ט - הקבצה ג
מחבר/ת אורנה אימבר
קבצים מערך השיעור

מספר 111
נושא משוואת מעגל- פתיחת נושא
כיתה יב - 5 יחל - 807
מחבר/ת נגה ריבלין
קבצים מערך השיעור

מספר 112
נושא משולש ישר-זווית שזוויותיו 90, 60, 30, הוכחת טענה בדרכים שונות.
כיתה ט - הקבצה ב, ט - הקבצה א
מחבר/ת אורנה אימבר
קבצים מערך השיעור

מספר 113
נושא משפט הסינוסים - שיעור פתיחה
כיתה יא - 5 יחל - 806, י - 5 יחל - 806
מחבר/ת נצה מובשוביץ-הדר
קבצים מערך השיעור

מספר 114
נושא משפט הקוסינוס
כיתה יא - 5 יחל - 806
מחבר/ת שולה וייסמן
קבצים מערך השיעור

מספר 115
נושא משפט הקוסינוס - שיעור פתיחה
כיתה יא - 5 יחל - 806
מחבר/ת נצה מובשוביץ-הדר
קבצים מערך השיעור

מספר 116
נושא משפט פיתגורס
כיתה ח - הקבצה א, ח - הקבצה ב, ח - הקבצה ג
מחבר/ת הדר כהן
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר
קובץ עזר

מספר 117
נושא נגזרת של פונקצית חזקה y=x^n באמצעות הגדרת הנגזרת
כיתה יא - 5 יחל - 806, יב - 5 יחל - 807
מחבר/ת מרינה ווייצחוב
קבצים מערך השיעור

מספר 118
נושא נפח גוף סיבוב- האם הפרש ריבועים או ריבוע ההפרש?
כיתה יא - 5 יחל - 806
מחבר/ת נגה ריבלין
קבצים מערך השיעור

מספר 119
נושא נקודת מפגש אנכים אמצעיים במשולש
כיתה ז - הקבצה ב, ז - הקבצה א, ח - הקבצה ב, ח - הקבצה א
מחבר/ת לאה סגל
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר

מספר 120
נושא נקודת מפגש חוצי הזוית במשולש
כיתה ז - הקבצה א, ח - הקבצה א, ט - הקבצה א
מחבר/ת לאה סגל
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר

מספר 121
נושא נקודת פיתול כנקודת שינוי במצב הקעירות
כיתה יא - 5 יחל - 806
מחבר/ת רון ניב
קבצים מערך השיעור

מספר 122
נושא סדרה הנדסית
כיתה יא - 5 יחל - 806
מחבר/ת חנה עמרם
קבצים מערך השיעור

מספר 123
נושא סדרה הנדסית מתכנסת
כיתה י - 5 יחל - 806
מחבר/ת יעל אדרי
קבצים מערך השיעור

מספר 124
נושא סדרות הנדסיות
כיתה יא - 3 יחל - 801
מחבר/ת אורנה מאירוביץ
קבצים מערך השיעור

מספר 125
נושא סימון וקריאה של נקודות במערכת צירים
כיתה ז - הטרוגני
מחבר/ת אורית אללוף, עינת גיל
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר

מספר 126
נושא סכום n איברים אחרונים בסדרה חשבונית
כיתה יא - 5 יחל - 806
מחבר/ת דליה אדר
קבצים מערך השיעור

מספר 127
נושא פולינומים - תחומי עלייה וירידה
כיתה י - 5 יחל - 806
מחבר/ת ליאורה נוטוב
קבצים מערך השיעור

מספר 128
נושא פונקציה כהתאמה עם תנאים
כיתה ז - הקבצה א, ז - הקבצה ב
מחבר/ת טליה קיפניס, הדסה ערמי
קבצים מערך השיעור

מספר 129
נושא פונקציה לוגריתמית - היכרות ותכונות
כיתה יב - 5 יחל - 807
מחבר/ת עדינה עפרת, תמרה עגן
קבצים מערך השיעור

מספר 130
נושא פונקציה לוגריתמית - תחום הגדרה והתנהגות בסביבת נקודות אי רציפות.
כיתה יב - 5 יחל - 807
מחבר/ת נגה ריבלין
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר

מספר 131
נושא פונקציה פולינומיאלית – חקירה מלאה
כיתה י - 4 יחל - 804, יא - 3 יחל - 801
מחבר/ת לילך גולוד
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר

מספר 132
נושא פונקציה קווית, סיכום נושא (1)
כיתה ח - הקבצה א, ח - הקבצה ב
מחבר/ת מירטה לוין
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר

מספר 133
נושא פונקציה קווית, סיכום נושא (2)
כיתה ח - הקבצה א, ח - הקבצה ב
מחבר/ת מירטה לוין
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר

מספר 134
נושא פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי- נקודות קיצון ופיתול בנקודות בהן הפונקציה לא גזירה.
כיתה יב - 5 יחל - 807
מחבר/ת נגה ריבלין
קבצים מערך השיעור

מספר 135
נושא פונקציות טריגונומטריות של זוויות חדות במשולש ישר זווית.
כיתה י - 3 יחל - 801, י - 3 יחל - 802
מחבר/ת סבטלנה ברובקו
קבצים מערך השיעור

מספר 136
נושא פונקציית השורש הריבועי
כיתה י - 4 יחל - 804, יא - 5 יחל - 806
מחבר/ת לייה קאופמן
קבצים מערך השיעור

מספר 137
נושא פיאות תיבה ופריסתה
כיתה ז - הטרוגני
מחבר/ת נטלי חרומוי
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר
קובץ עזר
קובץ עזר

מספר 138
נושא פירוק לגורמים על ידי הוצאת גורם משותף
כיתה ט - הקבצה ב, ט - הקבצה ג
מחבר/ת אורנה אימבר
קבצים מערך השיעור

מספר 139
נושא פירמידה ישרה
כיתה יא - 3 יחל - 801
מחבר/ת אסף צברי
קבצים מערך השיעור

מספר 140
נושא פרבולה מהצורה y=(x-p)^2+k
כיתה ט - הקבצה ב, ט - הקבצה א
מחבר/ת האלה אגבאריה
קבצים מערך השיעור

מספר 141
נושא פתרון אי שויונות מעריכיים
כיתה יב - 5 יחל - 807
מחבר/ת נגה ריבלין
קבצים מערך השיעור

מספר 142
נושא פתרון אי-שוויונות ממעלה ראשונה
כיתה ח - הקבצה א, ח - הקבצה ב
מחבר/ת אורנה אימבר
קבצים מערך השיעור

מספר 143
נושא פתרון בעיות במרחב באמצעות וקטורים וטריגו'
כיתה יב - 5 יחל - 807
מחבר/ת מאיה פרידקין
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר
קובץ עזר
קובץ עזר

מספר 144
נושא פתרון בעיות בעזרת דיאגרמת עץ
כיתה יא - 5 יחל - 806
מחבר/ת דליה אדר
קבצים מערך השיעור

מספר 145
נושא פתרון בעיות משולבות צורות שונות בגיאומטריה אנליטית
כיתה יב - 5 יחל - 807
מחבר/ת עדינה עפרת, תמרה עגן
קבצים מערך השיעור

מספר 146
נושא פתרון בעייה בניסוי ברנולי +חינוך לערך יושר
כיתה יא - 5 יחל - 806, י - 4 יחל - 804
מחבר/ת יעל אדרי
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר

מספר 147
נושא פתרון בעיית קיצון גיאומטרית
כיתה י - 5 יחל - 806
מחבר/ת רון ניב
קבצים מערך השיעור

מספר 148
נושא פתרון משוואות
כיתה ז - הקבצה א, ז - הקבצה ב, ז - הקבצה ג
מחבר/ת רוזיטה מילקין
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר

מספר 149
נושא פתרון משוואות טריגונומטריות תוך התייחסות לשינוי במחזוריות הפונקציה
כיתה יא - 5 יחל - 806, י - 5 יחל - 806, יא - 4 יחל - 804
מחבר/ת אורית אביטל-לוי
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר
קובץ עזר
קובץ עזר

מספר 150
נושא פתרון משוואות ריבועיות בדרכים שונות (שיעור כפול)
כיתה ט - הקבצה א
מחבר/ת חן און
קבצים מערך השיעור

מספר 151
נושא פתרון שאלות מילוליות המשלבות אחוזים, שאלות המביאות למשוואה ממעלה ראשונה.
כיתה ח - הקבצה א, ח - הקבצה ב, ז - הקבצה א
מחבר/ת אורנה אימבר
קבצים מערך השיעור

מספר 152
נושא קביעת מצב הדדי בין ישרים באמצעות הפרמטרים
כיתה יב - 5 יחל - 807
מחבר/ת רויטל איזיק
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר
קובץ עזר
קובץ עזר
קובץ עזר
קובץ עזר
קובץ עזר
קובץ עזר

מספר 153
נושא קטע אמצעים במשולש
כיתה ח - הקבצה א
מחבר/ת שולה וייסמן
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר

מספר 154
נושא קטע אמצעים במשולש - הוכחות באמצעות וקטורים
כיתה יב - 5 יחל - 807
מחבר/ת ארז נחמיאס
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר
קובץ עזר
קובץ עזר

מספר 155
נושא שאלות מילוליות (אוריינות)
כיתה י - 3 יחל - 801
מחבר/ת אורית יקותיאל, רותם ינקליביץ
קבצים מערך השיעור

מספר 156
נושא שטח של טרפז
כיתה ט - הקבצה א
מחבר/ת נלי קלר
קבצים מערך השיעור

מספר 157
נושא שטחים של צורות גיאומטריות
כיתה י - 3 יחל - 801, י - 3 יחל - 802
מחבר/ת סבטלנה ברובקו
קבצים מערך השיעור

מספר 158
נושא שטחים שקולים
כיתה ח - הקבצה א, ט - הקבצה א
מחבר/ת עדינה עפרת
קבצים מערך השיעור

מספר 159
נושא תחומי עליה וירידה
כיתה יב - 3 יחל - 801
מחבר/ת אסף צברי
קבצים מערך השיעור

מספר 160
נושא תכונות הפונקציה ממעלה שלישית
כיתה י - 5 יחל - 806
מחבר/ת עדינה עפרת
קבצים מערך השיעור

מספר 161
נושא תכונת הזוגיות של פונקציה
כיתה יא - 5 יחל - 806, י - 4 יחל - 804, י - 5 יחל - 806
מחבר/ת רויטל איזיק
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר
קובץ עזר
קובץ עזר
קובץ עזר
קובץ עזר
קובץ עזר

מספר 162
נושא תרגול בנוסחת בייס + חינוך למעורבות חברתית במדינה דמוקרטית
כיתה יא - 5 יחל - 806, י - 4 יחל - 804
מחבר/ת יעל אדרי
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר
קובץ עזר