דף הבית

"רמזור למורה למתמטיקה" הוא פרויקט שיצא לדרך בשנת תשע"א שמטרתו לאפשר לכלל ציבור המורים למתמטיקה ליהנות ממאגר מצטבר של מערכי שיעור במתמטיקה, בבחינת:

"עצור לקריאה ועיון, היכון להפעלה, צא לדרך בכיתתך".אתר זה הינו אתר זמני של פרויקט "רמזור". המערכים שהועלו לאתר זה הם מהדורת ניסיון ראשונה של הפרויקט, שיעסוק בשיפור שיתופי של מערכי שיעור על גבי פלטפורמה הנמצאת כעת בתהליכי הכנה.
הערות בנוגע למערך כלשהו המופיע באתר זה ניתן לשלוח ל project.ramzor@gmail.com תוך ציון פרטי המערך וההצעות לתיקונים בו.

צוות הפרויקט מזמין מורים למתמטיקה בעל יסודי לתרום ולהיתרם ע"י הגשת מערכי שיעור לפי ההנחיות המופיעות כאן. מערכים שיוגשו לפי ההנחיות ייכנסו לאתר זה ויעמדו לרשות קהיליית המורים למתמטיקה עם קבלת אישור ממגישיהם.