פרויקט רמזור

" רמזור למורה למתמטיקה " הוא פרויקט שיצא לדרך בשנת תשע"א שמטרתו לאפשר לכלל ציבור המורים למתמטיקה ליהנות ממאגר מצטבר של מערכי שיעור במתמטיקה, בבחינת:
"עצור לקריאה ועיון, היכון להפעלה, צא לדרך בכיתתך".

אתר זה הינו אתר זמני של פרויקט "רמזור". המערכים שהועלו לאתר זה הם מהדורת ניסיון ראשונה של הפרויקט, שיעסוק בשיפור שיתופי של מערכי שיעור על גבי פלטפורמה הנמצאת כעת בתהליכי הכנה.
הערות בנוגע למערך כלשהו המופיע באתר זה ניתן לשלוח ל project.ramzor@gmail.com תוך ציון פרטי המערך וההצעות לתיקונים בו.

צוות הפרויקט מזמין מורים למתמטיקה בעל יסודי לתרום ולהיתרם ע"י הגשת מערכי שיעור לפי ההנחיות המופיעות כאן. מערכים שיוגשו לפי ההנחיות ייכנסו לאתר זה ויעמדו לרשות קהיליית המורים למתמטיקה עם קבלת אישור ממגישיהם.


הפלטפורמה הניסיונית - למורשים בלבד

מספר 1
נושא שטח של טרפז
כיתה ט, בינוניים
מחבר/ת נלי קלר
קבצים מערך השיעור

מספר 2
נושא פולינומים - תחומי עלייה וירידה
כיתה י, בינוניים
מחבר/ת ליאורה נוטוב
קבצים מערך השיעור

מספר 3
נושא העלאת מספר מרוכב בחזקה שהיא מספר רציונלי חיובי
כיתה יב, מתקדמים
מחבר/ת שרה גרז'וטיס
קבצים מערך השיעור

מספר 4
נושא הסתברות - שיעור פתיחה
כיתה י, מתקשים
מחבר/ת מוטי מימון
קבצים מערך השיעור

מספר 5
נושא המעגל – הגדרה, שטח, היקף והמספר π
כיתה ט, בינוניים
מחבר/ת מוטי מימון
קבצים מערך השיעור

מספר 6
נושא הפונקציה הריבועית (חלק ב) – הזזות ומציאת הביטוי הקנוני
כיתה ט, מתקדמים
מחבר/ת אילן רמתי
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר

מספר 7
נושא הפונקציה הריבועית (חלק א) - היכרות
כיתה ט, מתקדמים
מחבר/ת אילן רמתי
קבצים מערך השיעור

מספר 8
נושא גיאומטריה אנליטית – ישרים מקבילים לצירים
כיתה י, מתקשים
מחבר/ת ליאורה נוטוב
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר

מספר 9
נושא הסתברות - שיעור פתיחה
כיתה ח, בינוניים
מחבר/ת תמרה עגן
קבצים מערך השיעור

מספר 10
נושא הסינוס והקוסינוס במעגל היחידה
כיתה י, מתקדמים
מחבר/ת תמרה עגן
קבצים מערך השיעור

מספר 11
נושא שטחים שקולים
כיתה ח, מתקדמים
מחבר/ת עדינה עפרת
קבצים מערך השיעור

מספר 12
נושא טריגונומטריה - מחזוריות, זווית ומידת סיבוב
כיתה י, מתקדמים
מחבר/ת עדינה עפרת
קבצים מערך השיעור

מספר 13
נושא פונקציה קווית, סיכום נושא 1
כיתה ח, מתקדמים
מחבר/ת מירטה לוין
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר

מספר 14
נושא פונקציה קווית, סיכום נושא 2
כיתה ח, מתקדמים
מחבר/ת מירטה לוין
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר

מספר 15
נושא אינדוקציה - דגשים חשובים
כיתה יא, מתקדמים
מחבר/ת ארז משאלי
קבצים מערך השיעור

מספר 16
נושא הנגזרת כמהירות רגעית
כיתה י, מתקדמים
מחבר/ת ורדה זיגרסון
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר

מספר 17
נושא הפונקציה המעריכית – היכרות
כיתה יב, מתקדמים
מחבר/ת ורדה זיגרסון
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר

מספר 18
נושא סדרה הנדסית מתכנסת
כיתה יא, מתקדמים
מחבר/ת יעל אדרי
קבצים מערך השיעור

מספר 19
נושא מדדי מרכז של משתנים בדידים: ממוצע, חציון ושכיח
כיתה י, בינוניים
מחבר/ת יעל אדרי
קבצים מערך השיעור

מספר 20
נושא מבוא לגיאומטריה, ממצולע למלבן
כיתה ז, בינוניים
מחבר/ת נטלי חרומוי
קבצים מערך השיעור

מספר 21
נושא פיאות תיבה ופריסתה
כיתה ז, בינוניים
מחבר/ת נטלי חרומוי
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר
קובץ עזר
קובץ עזר

מספר 22
נושא נקודת פיתול כנקודת שינוי במצב הקעירות
כיתה יא, מתקדמים
מחבר/ת רון ניב
קבצים מערך השיעור

מספר 23
נושא פתרון בעיית קיצון גיאומטרית
כיתה י, מתקדמים
מחבר/ת רון ניב
קבצים מערך השיעור

מספר 24
נושא פתרון אי-שוויונים ממעלה שנייה ( אי-שוויונים ריבועיים)
כיתה י, מתקדמים
מחבר/ת לייה קאופמן
קבצים

מספר 25
נושא סדרות הנדסיות
כיתה יא, מתקשים
מחבר/ת אורנה מאירוביץ
קבצים

מספר 26
נושא פונקציה פולינומיאלית – חקירה מלאה
כיתה יא, בינוניים
מחבר/ת לילך גולוד
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר

מספר 27
נושא פרבולה
כיתה ט, בינוניים
מחבר/ת האלה אגבאריה
קבצים מערך השיעור

מספר 28
נושא מערכת צירים קרטזית 2 –ייצוג גרפי של פונקציה
כיתה ז, בינוניים
מחבר/ת חן און
קבצים מערך השיעור

מספר 29
נושא מערכת צירים קרטזית – ייצוג גרפי של פונקציה.
כיתה ז, בינוניים
מחבר/ת חן און
קבצים מערך השיעור

מספר 30
נושא גיאומטריה: ריבוע
כיתה ט, מתקשים
מחבר/ת אייל פלד
קבצים מערך השיעור

מספר 31
נושא טרפז וטרפז ישר-זווית
כיתה ט, בינוניים
מחבר/ת אייל פלד
קבצים מערך השיעור

מספר 32
נושא דמיון משולשים
כיתה ח, מתקדמים
מחבר/ת אייל פלד
קבצים מערך השיעור

מספר 33
נושא משפט פיתגורס
כיתה ח, בינוניים
מחבר/ת הדר כהן
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר
קובץ עזר

מספר 34
נושא היקף המלבן באמצעות ביטויים אלגבריים פישוט ביטויים וכינוס איברים דומים.
כיתה ז, בינוניים
מחבר/ת אורנה אימבר
קבצים מערך השיעור

מספר 35
נושא פירוק לגורמים על ידי הוצאת גורם משותף
כיתה ט, מתקשים
מחבר/ת אורנה אימבר
קבצים מערך השיעור

מספר 36
נושא משוואות ממעלה 1 שלפתרונן נדרשות נוסחאות הכפל המקוצר
כיתה ט, מתקשים
מחבר/ת אורנה אימבר
קבצים מערך השיעור

מספר 37
נושא פתרון אי-שוויונות ממעלה ראשונה
כיתה ח, בינוניים
מחבר/ת אורנה אימבר
קבצים מערך השיעור

מספר 38
נושא משולש ישר-זווית שזוויותיו 90, 60, 30, הוכחת טענה בדרכים שונות.
כיתה ט, בינוניים
מחבר/ת אורנה אימבר
קבצים מערך השיעור

מספר 39
נושא פתרון שאלות מילוליות המשלבות אחוזים, שאלות המביאות למשוואה ממעלה ראשונה.
כיתה ח, בינוניים
מחבר/ת אורנה אימבר
קבצים מערך השיעור

מספר 40
נושא פתרון בעיות מילוליות 5, השוואה בין המסלול הקדם-אלגברי לבין המסלול האלגברי.
כיתה ז, מתקדמים
מחבר/ת לוי רחמני
קבצים מערך השיעור

מספר 41
נושא פתרון בעיות מילוליות 4, המסלול האלגברי.
כיתה ז, מתקדמים
מחבר/ת לוי רחמני
קבצים מערך השיעור

מספר 42
נושא פתרון בעיות מילוליות 3 - המסלול הקדם-אלגברי, בעיות עם שברים
כיתה ז, מתקדמים
מחבר/ת לוי רחמני
קבצים מערך השיעור

מספר 43
נושא פתרון בעיות מילוליות 2, בעיות דמויות-אלגברה - המסלול הקדם-אלגברי
כיתה ז, מתקדמים
מחבר/ת לוי רחמני
קבצים מערך השיעור

מספר 44
נושא בעיות מילוליות 1 – בעיות דמויות אלגברה
כיתה ז, מתקדמים
מחבר/ת לוי רחמני
קבצים מערך השיעור

מספר 45
נושא גיאומטריה אנליטית – נוסחת אמצע קטע
כיתה י, מתקדמים
מחבר/ת לייה קאופמן
קבצים מערך השיעור

מספר 46
נושא ההיסטוריה, המשמעות והחשיבות של האלגברה
כיתה ז, מתקדמים
מחבר/ת אורנה אימבר
קבצים מערך השיעור

מספר 47
נושא מקום גיאומטרי
כיתה יב, מתקדמים
מחבר/ת רוזיטה מילקין
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר

מספר 48
נושא בעיות מילוליות - בדרך קדם אלגברית ואלגברית
כיתה ז, בינוניים
מחבר/ת לוי רחמני
קבצים מערך השיעור

מספר 49
נושא פתרון משוואות
כיתה ז, בינוניים
מחבר/ת רוזיטה מילקין
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר

מספר 50
נושא ירושת קרקע
כיתה ט, מתקדמים
מחבר/ת לאה סגל
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר

מספר 51
נושא המרובע
כיתה ז, מתקשים
מחבר/ת ארז אברהם גור
קבצים מערך השיעור

מספר 52
נושא המלבן
כיתה ז, מתקשים
מחבר/ת ארז אברהם גור
קבצים מערך השיעור

מספר 53
נושא היקף מצולע
כיתה ז, מתקשים
מחבר/ת ארז אברהם גור
קבצים מערך השיעור

מספר 54
נושא הנדסת המרחב: פירמידה
כיתה יא, בינוניים
מחבר/ת סבטלנה ברובקו
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר

מספר 55
נושא בעיות מקסימום ומינימום
כיתה י, מתקדמים
מחבר/ת אושרת כהן
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר
קובץ עזר

מספר 56
נושא חזקות
כיתה ט, בינוניים
מחבר/ת אורלי דהן
קבצים מערך השיעור

מספר 57
נושא קוים מיוחדים במשולש- נקודת מפגש חוצי הזוית במשולש
כיתה ח, מתקדמים
מחבר/ת לאה סגל
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר

מספר 58
נושא טריגונומטריה במרחב- פירמידות
כיתה יא, מתקשים
מחבר/ת בת-אל מנצור
קבצים מערך השיעור

מספר 59
נושא בעיות תנועה
כיתה יא, מתקדמים
מחבר/ת סבטלנה ברובקו
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר

מספר 60
נושא קוים מיוחדים במשולש- נקודת מפגש אנכים אמצעיים
כיתה ח, בינוניים
מחבר/ת לאה סגל
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר

מספר 61
נושא אינדוקציה
כיתה יא, מתקדמים
מחבר/ת הילה גלז
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר

מספר 62
נושא משפט הקוסינוס
כיתה יא, מתקדמים
מחבר/ת שולה וייסמן
קבצים מערך השיעור

מספר 63
נושא בעיות של דגימה עם החזרה
כיתה י, מתקשים
מחבר/ת דני סטמרי
קבצים מערך השיעור

מספר 64
נושא המספר אפס
כיתה ז, בינוניים
מחבר/ת אורנה אימבר
קבצים מערך השיעור

מספר 65
נושא קטע אמצעים במשולש - משפטים הפוכים
כיתה ט, מצוינים
מחבר/ת שולה וייסמן
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר

מספר 66
נושא קטע אמצעים במשולש
כיתה ט, מצוינים
מחבר/ת שולה וייסמן
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר

מספר 67
נושא הפונקציה במערכת הצירים
כיתה ז, בינוניים
מחבר/ת הדסה ערמי
קבצים מערך השיעור

מספר 68
נושא מערכת צירים (ייצוג פונקציות באמצעות גרף)
כיתה ט, בינוניים
מחבר/ת אסף פריימן
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר

מספר 69
נושא מערכת הצירים והשימוש בה
כיתה ז, בינוניים
מחבר/ת נעמי זילברשטיין
קבצים מערך השיעור
קובץ עזר

מספר 70
נושא פונקציה
כיתה ז, בינוניים
מחבר/ת טליה קיפניס
קבצים מערך השיעור

מספר 71
נושא מוטיבציה להגדרה של דמיון וההגדרה
כיתה י, מתקדמים
מחבר/ת אורלי גוטליב
קבצים מערך השיעור